KONTAKT
Kamila Bagnecka
Lokalizacja: Kielce, Polska
tel. kom. +48 600 433 357
e-mail

   
        CONTACTO
Kamila Bagnecka
Localización: Kielce, Polonia tel. mob. +48 600 433 357
e-mail
   

    OFERTA TLUMACZEÑ JÊZYK HISZPAÑSKI

- dla firm i instytucji
- zwykle
- techniczne
- konsekutywne
- symultaniczne (konferencje, seminaria)
- t³umaczenia przysiegle
- t³umaczenia pisemne
- obs³uga imprez targowych
- pomoc w handlu miedzynarodowym
- organizacja misji handlowych do Hiszpanii
- kontakty handlowe z krajami hiszpanskojezycznymi

tlumaczenia biezacej korespondencji, w tym e-mailowej, faksów, listów itp.
   


    OFREZCO - La traducción polaco - español y español - polaco

- traducción para empresas e instituciones
- traducción técnica
- traducción jurada
- interpretación
- simultaneas (conferencias, congresos, etc.)
- organización de misiones comerciales para Polonia
- asesoría a empresas exportadoras
- traducción escrita (documentos)

traducción de correspondencia comercial, técnica, etc.
   


 

© hiszpanski.org